Tevreden klanten als uitgangspunt. Excellente dienstverlening met persoonlijke aandacht. Dat is ons streven. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van VALYOUX. In dat geval kunt u een klacht indienen.

 

Als u een klacht heeft, verzoeken wij u deze bij voorkeur schriftelijk en binnen drie maanden nadat het feit zich heeft voorgedaan in te dienen. Dat doet u in eerste instantie bij de adviseur van VALYOUX waarmee u contact onderhoudt. De (email) adressen van onze medewerkers vindt u op deze website.

Na ontvangst van uw klacht sturen wij u binnen twee weken een ontvangstbevestiging waarin de termijn voor beantwoording van uw klacht wordt aangegeven. In de regel is dit zes weken, behoudens gevallen waarin veel onderzoek moet worden gedaan.

 

Geschillencommissie

Indien u het niet eens bent met de uitkomst van de klachtenafhandeling door VALYOUX, kunt u een rechter inschakelen. U kunt zich ook wenden tot het Kifid. Het Kifid hanteert eigen spelregels, waarvoor wij u dan ook graag doorverwijzen naar onderstaand adres en bijbehorende gegevens.

 

Kifid

Postbus 93257

2509 AG DEN HAAG

Telefoon 070-3338999

E-mail: info@kifid.nl

www.kifid.nl