Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht.

 

VALYOUX respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens tegen te gaan. Met het privacy statement van VALYOUX ziet u waarom wij bepaalde informatie verzamelen, onder welke voorwaarden informatie wordt verstrekt en wat uw rechten zijn.

 

Het volledige privacy statement vindt u hier.